ببینید | تذکرات جدی حریرچی درباره برای کارمندانی که از فردا سرکار می روند

[ad_1]

ایرج حریرچی به طور جدی از تمام کارمندانی که از فردا سر کار می روند خواست حتی اگر شده با دستمال صورتشان را به حالت ماسک بپوشانند تا از کرونا در امان باشند.

[ad_2]

Source link