ببینید | فیلم کوتاه اسکورسیزی بزرگ از قرنطینه با نقل قولی از عباس کیارستمی!

[ad_1]

مارتین اسکورسیزی کارگردان سرشناس از روزهای قرنطینه‌ی خانگی‌اش فیلم کوتاه جالبی تهیه کرد.
در بخشی از این فیلم کوتاه ، اسکورسیزی نقل قولی از عباس کیارستمی کارگردان فقید ایرانی می‌کند که جالب توجه است.اسکورسیزی می‌گوید: یادم می‌آید آخرین باری که کیارستمی را دیدم، هنگام شام به من گفت: هیچ‌وقت کاری را که دوست نداری، انجام نده!

[ad_2]

Source link