نمای ویژه از خشونت پلیس آمریکا رو ببینید!

[ad_1]

ضرب و شتم و اعمال خشونت بر رنگین‌پوستان توسط پلیس آمریکا که با اعتراض و اعلام انزجار در بسیاری از کشورهای جهان همراه شده، سوژه کارتونی از داریل کگل در سایت کگل شده است.

[ad_2]

Source link