امام خمینی tagged posts

خاطراتی از روزهای رحلت امام خمینی

خاطراتی از روزهای رحلت امام خمینی

[ad_1]

فقدان حضرت امام برای همه ملتهای آزاده جهان حادثه تلخ ودردناکی است وبهمین مناسبت مرور کوتاهی بر خاطرات خود در لحظه ارتحال امام “رض” دارم هر چند به قول مولانا  :
یک دهان خواهم به پهنای  فلک
تا بگویم وصف آن رشک ملک

هنگام رحلت امام مسولیت دفتر ایرنا در دمشق را بعهده داشتم وبه این دلیل که تلکس اخبار ایرنا که در دفتر مستقر بود، لحظه به لحظه آخرین وضعیت جسمی امام را مخابره می کرد لذا از زمان بستری شدن ایشان یک لحظه صدای زنگ تلفن های دفتر ایرنا قطع نمی شد...

Read More