خرید کتابهای اورجینال انگلیسی tagged posts

خرید کتاب اورجینال

مطالعات و تحقیقات در انگلیس نشان می دهد که خرید کتاب اورجینال گوش دادن به کتابهای صوتی در دوران قرنطینه برای نوجوانان مفید است و استرس و استرس را کاهش می دهد.
کتاب های صوتی برای کودکان مفید است / مطالعه بنیاد ملی ادبی انگلیس
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران ، اتحادیه ناشران انگلیس به اقدامات مثبت دولت انگلیس در زمینه خرید کتاب اورجینال کاهش مالیات بر ارزش افزوده کتاب های الکترونیکی اشاره کرد که به گفته اتحادیه تأثیر بسزایی در فروش بالای رمان صوتی این کتاب ها در قرنطینه دارد. ...

Read More