دانلود کتاب ذهن حواس جمع tagged posts

منابع دانلود رایگان کتاب زبان اصلی

مردم کتاب دوست امروز؛ از چهارشنبه 1 فوریه تا 26 فوریه ، آنها می توانند از 1732 ناشر محلی که در اولین نمایشگاه مجازی کتاب در تهران شرکت می کنند ، بازدید و خرید کنند.
اولین نمایشگاه کتاب مجازی در تهران آغاز شد
به گزارش خبرگزاری ، آغاز نمایشگاه کتاب مجازی تهران؛ امروز ، چهارشنبه ، باخمان اول دانلود رایگان کتاب، از جمله اولین اخبار فرهنگی در کشور است. شش ماه پس از اعلام تصمیم شورای سیاسی در سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ، لغو این دوره از بزرگترین رویداد فرهنگی کشور ناشی از کرونا ؛ اولین نمایشگاه مجازی کتاب در تهران طی شش روز میزبان 1732 ناشر محلی در سراسر کشور است...

Read More