دولت دوازدهم tagged posts

هشدار درباره تاثیر منفی تبلیغات زودهنگام انتخابات ۱۴۰۰ بر رابطه دولت و مجلس جدید

هشدار درباره تاثیر منفی تبلیغات زودهنگام انتخابات ۱۴۰۰ بر رابطه دولت و مجلس جدید

[ad_1]

کمال پیرموذن با اشاره به ضرورت همکاری میان قوای کشور از جمله دولت و مجلس برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی ناشی از تحریم و کرونا، اظهار کرد: با توجه به اظهارات برخی نمایندگان و تک روی‌ها، بیم آن می‌رود که منیت‌ها و نفسانیات بر وعده‌های داده شده به مردم غلبه پیدا کرده و بیم دهی رهبری شنیده نشود. البته برای بررسی نحوه تعامل دولت و مجلس به زمان بیشتری نیاز است زیرا نمایندگان جدید باید با جوهره کار مجلس آشنا شوند.

وی ادامه داد: اگر عقل غالب در مجلس پیاده نشود،...

Read More