شورای عالی فضای مجازی tagged posts

ورود شورای عالی فضای مجازی برای رفع ناکارآمدی صداوسیما و حل اختلاف با وزارت ارشاد

ورود شورای عالی فضای مجازی برای رفع ناکارآمدی صداوسیما و حل اختلاف با وزارت ارشاد

[ad_1]

امیر خوراکیان، درباره برنامه‌های مرکز ملی فضای مجازی برای سامان دهی فعالیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات صوت و تصویر فراگیر و ویدئوی آنلاین وی‌اودی‌ و نیز اقدامات نهادهای متولی این بخش، گفت: «ما در حوزه وی‌اودی‌ها در مسئله نهاد تنظیم‌گر و مقررات‌گذار مشکل داریم. برای مثال در این زمینه اختلاف نظری میان وزارت ارشاد و سازمان صدا وسیما وجود دارد.»

وی افزود: «آن چه در ظاهر امر مشخص است، تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری حوزه صوت و تصویر فراگیر به عهده سازمان صداوسیما و سایر موارد به عهده وزارت ارشاد است؛ ام...

Read More