طرح فاصله گذاری اجتماعی tagged posts

ببینید | ساخت کلاه‌های ویژه رعایت فاصله اجتماعی در پاریس

ببینید | ساخت کلاه‌های ویژه رعایت فاصله اجتماعی در پاریس

[ad_1]

هنرمندی در شهر پاریس کلاه هایی رنگارنگ با هدف رعایت فاصله اجتماعی ساخته است. گروهی از ساکنان پایتخت فرانسه روز سه شنبه در حالی که این کلاه ها را بر سر گذاشته بودند به پیاده روهای مرکز شهر رفتند. دومینیک پوزول، هنرمند ۳۹ ساله امیدوار است که این کلاه ها نه تنها از افراد در برابر بیماری «کووید ۱۹» محافظت کند بلکه به ترویج فرهنگ «تحمل دیگری» و «عدم خشونت» نیز کمک کند. این هنرمند همچنین بر این باور است که کلاه هایش راهی برای گریز از «ترس» در دوران کرونا است...

Read More

ببینید | تذکرات جدی حریرچی درباره برای کارمندانی که از فردا سرکار می روند

ببینید | تذکرات جدی حریرچی درباره برای کارمندانی که از فردا سرکار می روند

[ad_1]

ایرج حریرچی به طور جدی از تمام کارمندانی که از فردا سر کار می روند خواست حتی اگر شده با دستمال صورتشان را به حالت ماسک بپوشانند تا از کرونا در امان باشند.

[ad_2]

Source link

Read More