عبدالرضا رحمانی فضلی tagged posts

تصمیمات مهم دولت درباره بازگشایی قهوه‌خانه‌ها، تالارها و ورود توریست خارجی به کشور

تصمیمات مهم دولت درباره بازگشایی قهوه‌خانه‌ها، تالارها و ورود توریست خارجی به کشور

[ad_1]

به گزارش خبرآنلاین، رحمانی فضلی وزیر کشور درباره جدیدترین تصمیمات کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی مدیریت کرونا گفت: مصوب شد که در صورت تصویب ستاد ملی مدیریت کرونا، نمایشگاه‌های تخصصی فقط با دعوت از افراد خاص، بدون بازدیدکننده عمومی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی بازگشایی شود.

در همین رابطه بخوانید؛

هشدار جدی وزیر کشور: اگر پاساژها و مساجد، پروتکل ضدکرونایی را رعایت نکنند بسته خواهند شد

وی درخصوص بازگشایی تالارها، مراسم ترحیم و قهوه خانه‌ها گفت: در صورت تصویب ستاد ملی مد...

Read More